×

ALLED 2 EDU NET

Deçan/ Dečani Dragash/ Dragaš Ferizaj/Uroševac Fushë Kosova/ Kosovo Polje Gjakova/ Đakovica Gjilan/ Gnjilane Gllogoc/ Glogovac Graçanica/ Gračanica Han i Elezit/ Đeneral Janković Istog/Istok Junik Kaçanik/ Kačanik Klina Kamenica/ Kosovska Kamenica Mitrovica e Jugut/ Južna Kosovska Mitrovica 1 Mitrovica e Veriut/ Severna Kosovska Mitrovica 1 Leposaviq/ Leposavić Lipjan/ Lipljan Malisheva/ Mališevo Mamusha/ Mamuša Novobërda/ Novo Brdo Obiliq/ Obilić Partesh/ Parteš Peja/Peć Podujeva/ Podujevo Prishtina/ Priština Prizren Rahovec/ Orahovac Ranillug/ Ranilug Shtime/ Štimlje Skënderaj/ Srbica Shtërpca/ Štrpce Suhareka/ Suva Reka Vitia/ Vitina Vushtrria/ Vučitrn Zubin Potok Zveçan/ Zvečan Kllokot/ Klokot

Resursi

13 Feb 2023

SOO (strucno obrazovanje i obuka) Strukturisana saradnja privatnog sektora

14 Sep 2022

Kosovo VET Barometer 2020-2021

14 Sep 2022

Kosovo VET Barometer 2019-2020

13 Sep 2022

KONAČNI IZVEŠTAJ KA IZVRNOSTI U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI SA FOKUSOM NA PROCES VALIDACIJE I AKREDITACIJE

13 Sep 2022

OBEZBEĐIVANJE KVALITETA NA NIVOU PRUŽAOCA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA NA KOSOVU SADAŠNJE STANJE

8 Nov 2021

KONAČNI IZVEŠTAJ KA IZVRNOSTI U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI SA FOKUSOM NA PROCES VALIDACIJE I AKREDITACIJE

Social Media