×

Education Network

SHMLT “FAN NOLI”

Direktor: Vlora Hajdini

PROFILI:

  • Informatika
  • Drumski saobraćaj
  • Telekomunikacije
  • Energetika
  • Elektroinstalater
  • Arhitektura
  • Krojač
  • Automehaničar
  • Grejanje I klimatizacija
  • PTT

Ucenici: 991

Kualifikavni nastavnici:

65

Škola organizuje PON (Početna obuka nastavnika)

Kurikula:

Nastavni programi zasnovani na standardima rada prema MONT-u: Elektroinstalater, Krojenje, Grijanje i Klimatizacija, Automehanika

Radionice

8

Punëtoria Nr. i punëtorive
Mašinstvo 2
Elektrotehnika 3
Drumski saobraćaj 1
Prerada drveta 1
Fiskulturna sala 1
Škola poseduje pristup internetu I kabineti INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Razred X- 6 časova

Razred XI- 9 časova

Razred XII- 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

12 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Bolja saradnja sa preduzećima

Sigurnost učenika tokom profesionalne prakse

Razvoj znanja zasnovan na kvalitetu

Skolske potrebe:

Obuka I napredovanje nastavnika u službi

Izgradnja kabineta I opremanje opremom za kabinete

Školska autonomija