×

Education Network

SHMP “JONUZ ZEJNULLAHU”

Direktor: Njazi Lutfiu

PROFILI:

 • Elektroinstalater
 • Drumski saobraćaj
 • Krojač
 • Grejanje I klimatizacija
 • Informatika
 • Automehaničar
 • Oprerator proizvodnje
 • Prehrambena tehnologija
 • Telekomunikacije
 • Varioc
 • Pravni smer
 • Energetika
 • Trgovina
 • Hemijski laborant
 • Instalater vodovoda I kanalizacije

Ucenici: 608

Kualifikavni nastavnici:

71

Škola ne organizuje trening za početni trening nastavnika (PTN)

Kurikula:

Nastavni programi zasnovani na profesionalnim standardima u školi: Prerada hrane, Prehrambena tehnologija. Nastavni programi zasnovani na profesionalnim standardima prema MONT-u: Elektroinstalater, Krojač, Operator proizvodnje, Trgovina, Snabdevanje vodom i sanitarnim instalacijama, Grijanje i Klimatizacija, Automehanika, Prehrambena tehnologija

Radionice

16

Punëtoria Nr. i punëtorive
Mašinstvo 8
Elektroteknika 4
Drumski saobraćaj 1
Krojač 1
Teknologija prehrane 2
Škola ima pristup internetu kao i kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Razred X- 6 časova

Razred XI- 9 časova

Razred XII- 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

40 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Sigurnost prilikom obavljanja profesionalne prakse

Ograničene površine

Skolske potrebe:

Nabavka potrošnog materijala za radionice, obnova stare školske zgrade

Povećanje godišnjeg budžeta, finansijska autonomija škole

Podrška od strane MONT-a dhe ODO ( opštinski direktorat obrazovanja)

Stručna obuka školskog osoblja

Obnova radionica u školi

Nabavka IT opreme za sve profile