×

Education Network

SHMLT “ARKITEKT SINANI”

Direktor: Rasim Uka

PROFILI:

 • Arhitektura
 • Drumski saobraćaj
 • Automehaničar
 • Grejanje I klimatizacija
 • Telekomunikacija
 • Informatika
 • Energetika
 • Operator proizvodnje
 • Geologija
 • Metalski radnik
 • Laborant hemije
 • Građevinarstvo
 • Prerada hrane

Ucenici: 588

Kualifikavni nastavnici:

64

Škola NE pruža početni trening za nastavnike(PTN)

Kurikula:

Nastavni plan zasnovan je na standardima strukovnih škola: automehaničari, instalacije i klimatizacija, električne instalacije. MONT standardi: Profesionalni standardi za klimatizaciju: Tehnologija i tehnologija, automehanika, pogonski proizvodi, punjenje metalom

Radionice

5

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatika 2
Laborant hemije 1
Varioc 1
Kabinet za CAD 1
Škola ima pristup internetu I kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

RazredX- 6 časova

Razred XI- 9 časova

Razred XII- 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

6 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Transport učenika

Nezainteresovanost kompanija za pružanje profesionalne prakse učenicima

Skolske potrebe:

Profesionalni treninzi za menadžment i nastavnike

Investiranje u skolsku infranstrukturu

Uslovi za upotrebu IT u proces nastave i za učenje na daljinu( E learning)