×

Education Network

SHMT “NEXHMEDIN NIXHA”

Direktor: Neshet Këpuska

PROFILI:

  • Mašinstvo
  • Krojač
  • Elektroteknika
  • Modni dizajn
  • Građevina

Ucenici: 499

Kualifikavni nastavnici:

42

Škola ne organizuje početni trening nastavnika(PTN)

Kurikula:

Nastavni programi zasnovani na profesionalnim standardima od strane škole: Radimo sa nastavnim programima za 2013. godinu revidiranim u 2016. godini (koji uključuju module strukovne prakse i programe strukovnih predmeta). Nastavni programi zasnovani na standardima rada prema MONT-u: Krojenje

Radionice

5

Punëtoria Nr. i punëtorive
Drumski saobraćaj 1
Informatika 2
Energije 1
Modni dizajn 1
Škola ima pristup internetu I kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Razred X- 6 časova

Razred XI- 9 časova

Razred XII- 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

29 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Ograničeni broj učenika koji prima kompanija u toku profesionalne prakse

Neisplaćivanje učenika

Transport za učenike

Skolske potrebe:

Oprema kabineta sredstvima za rad I potrošnim materijalom

Profesionalni trening nastavnika