×

Education Network

Centar za stručno usavršavanje – PRIZREN

Direktor: Sinan Gashi

PROFILI:

 • Varioc
 • Krojač
 • Samozapošljivi
 • Frizer
 • Kuvar
 • Konobar
 • Autoelektričar
 • TIK
 • Elektromehaničar kućanskih aparata
 • Mekaničar hidrauličnih i pneumatskih sistema
 • Administracija biznisa
 • Pekar
 • Automehaničar
 • Elektronik industriale
 • Šminker

Ucenici: 388

Kualifikavni nastavnici:

15

Centar ne organizuje početni trening za trenere(PTT)

Radionice

17

Punëtoria Nr. i punëtorive
Zavarivanje(Varenje) 2
Automekaničar 1
Krojač 1
Samozapošljenje 1
Kuvar 1
Frizer 1
Šminker 2
Punëtoria Nr. i punëtorive
TIK 1
Konobar 1
Elekmeh.aparata u domać. 1
Meh. sis. Hidr.i pneumatike 1
Administracija poslovanja 1
Elektonska industrija 2
Pekar 1
Centar poseduje pristup internetu I kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Praktična nastava - 70%

Teoretske nastava- 30%

Potpisani sporazumi o saradnji

56 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Ostvarivanje poverenja kod biznisa

Skolske potrebe:

Trening iz oblasti menadžmenta i ljudskih resursa

Profesionalni trening – metodika i didaktika

Dodatna oprema