×

Pametno upravljanje

Pametno upravljanje

Projekt Alled2 podržava razvoj održivog sistema usklađivanja obrazovanja i obuke sa potrebama tržišta rada i sektorima koji imaju najbolji potencijal za podršku zapošljavanju i ekonomskom rastu na Kosovu. Pametno upravljanje je posvećeno poboljšanju obrazovanja i obuke, između ostalog, kako bi se podržao socio-ekonomski razvoj na Kosovu. Inovacije, koje su pokretačka snaga u približavanju obrazovanja potrebama tržišta rada, doprineće približavanju obrazovanja i predstavnika tržišta rada, kroz strukturirane modele saradnje sa sistemskim efektima. Implementacijom i institucionalizacijom sistema klastera u visokom obrazovanju, koji će služiti kao centar kompetencija za industriju i stručno obrazovanje i stručno osposobljavanje (VET), projekat Alled2 će podržati unapređenje strateške koordinacije i prioriteta potrebe industrije i tržišta rada za povećanje zapošljivosti. Projekt Alled2 takođe podržava strukturiranu saradnju između Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije i Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz podršku razvoju sistema prikupljanja podataka o tržištu rada (LMIS), koji uključuje informacije iz VET-a i VTC-a. Ključne intervencije koje uključuju nadogradnju informacionog sistema tržišta rada, integrisanje obrazovnih i stručnih sistema informacija i izgradnju sistema za strukturiranu saradnju između VET i preduzeća stvoriće održivo okruženje za saradnju zasnovano na komunikaciji i transparentnosti, za kreiranje politika zasnovanih na dokazima u cilju približavanja obrazovanja i obuke potrebama tržišta rada. Ove intervencije koje promovišu komunikaciju i saradnju sa preduzećima, dovode do bržeg ekonomskog rasta na Kosovu, uključujući rast preduzetništva i odgovarajuću specijalizaciju, čineći Kosovo spremnim za Industriju 4.0 za takmičenje na globalnom tržištu.