×

Education Network

SHMP “FEHMI LLADROVCI”

Direktor: Lulzim Nika

PROFILI:

  • Medicina
  • Mašinstvo
  • Modni dizajn
  • Elektroteknika
  • Tehnološka hemija
  • Geologjija
  • Ekonomija
  • Arhitektura
  • Hortikultura

Ucenici: 1,660

Kualifikavni nastavnici:

105

U školi se ne odvija PTN- (Početni trening nastavnika)

Kurikula:

Nastavne planove zasnovane na profesionalnim standardima prema MONT-u: ekonomija, vrtlarstvo

Radionice

6

Punëtoria Nr. i punëtorive
Mašinstvo 1
Elektroteknika 1
Informatika 1
Ekonomija 1
Hemija 1
Biologija 1
Škola ima pristup internetu kao i kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Razred X- 6 časova

Razred XI- 9 časova

Razred XII- 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

32 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Prevoz

Sigurinost prilikom obavljanja profesionalne prakse

Obrok za učenike

Skolske potrebe:

Kabineti, radionice za profesionalnu praksu

Opremanje postojećih radionica sa alatom (opremom)za profesionalni trening

Permanentne treninge