×

O nama

Ovo je zvanična stranica projekta „Usklađivanje obrazovanja i obuke sa potrebama tržišta rada – ALLED, II faza“. Kao što je predstavljeno i odobreno u Inicijalnom izveštaju projekta za svrhe komunikacije, akronim ALLED2 biće koriščen u istom smislu/značenju.

Kvalitet obrazovanja, obuka i celoživotno učenje, su od suštinskog značaja kako za ekonomski rast i razvoj, tako i za dobrobit svakog pojedinca.Ono je odgovorno  za održivi razvoj društava, spremajući resurse za Industriju 4.0, sposobne da konkuriše na globalnom tržištu, imajući u vidu svakog građanina.

Ljudi su najdragoceniji ( najvažniji) resurs

Da bi društvo moglo da se takmiči na globalnom tržištu, i da bi bilo spremno za Industriju 4.0, usklađivanje obrazovanja i obuke sa potrebama tržišta rada, neophodan je i stalan proces pametnog ,strateski planiranog razvoja na duži rok. Doprinosimo razvoju procesa i preko  projekta  ALLED2, jer se budućnost danas stvara  (gradi) u  našim školama!

Pošto je brazovanje jedan od stubova razvoja društva, projekat ALLED2 se nadovezuje  na postignute rezultate projekta  ALLED1, sa jasnim ciljem- razvoj koji se zasniva na projektu, preko razvojnih procesa na Kosovu u ovoj oblasti,  su svet rada i svet obrazovanja  dve ruke istog tela.