×

Education Network

SHMLT “11 MARSI”

Direktor: Xhelal Susuri

PROFILI:

 • Elektro instalater
 • Elektroteknika
 • Građevinarstvo
 • Arhitektura
 • Inst.centralnog grejanja I klimatizacije
 • Mehatronika
 • Geodezija
 • Dizajner enterijera
 • Dizajner softvera
 • Metaloprerađivač
 • Modni dizajner
 • Drumski saobraćaj
 • Informatika
 • Automehanika
 • Telekomunikacija
 • Vodoinstalater I sanitarije
 • Grafički dizajn

Ucenici: 1,382

Kualifikavni nastavnici:

103

Škola nudi obuku PON (Početno obrazovanje nastavnika)

Kurikula:

Nastavni programi zasnovani na profesionalnim standardima od strane škole: instalater grejanja i klimatizacije, električni i mehanički izolator. Nastavni programi zasnovani na standardima struke prema MONT-u: Instalater elektrike, Instalater grejanja i klimatizacije, Instalater za vodu i sanitarne sisteme, Automehanički

Radionice

15

Punëtoria Nr. i punëtorive
Elektroteknika 1
Telekomunikacije 1
Informatika 2
Modni dizajn 1
Fizika 1
Automehaničar 1
Ins. grejanja i klimatizacije 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Ins. vodovoda I sanitarija 1
Metalski radnik 1
Dizajn softuera 1
Slikarstvo 1
Arhitektura 1
Inovacije 1
Programiranje 1
Škola ima pristup internetu kao i kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Razred X - 6 časova

Razred XI - 9 časova

Razred XII - 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

40 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Nedostatak zakonske infrastrukture za dualno obrazovanje

Sigurnost I zaštita na random mestu

Ograničen broj upisanih učenika

Skolske potrebe:

Opremanje škola opremom i alatom za rad

Digitalizacija kabineta za nastavni proces

Profesionalna poseta regionu

Proširenje prostora za razvoj stručne prakse