×

Education Network

SHMLP “ISMAIL DUMOSHI”

Direktor: Jakup Hashani

PROFILI:

  • Informatika
  • Rudarstvo
  • Energetika
  • Geologija
  • Telekomunikacija
  • Banka I finansije
  • Knjigovođstvo
  • Oper. proizvodnje
  • Hemijski laborant

Ucenici: 428

Kualifikavni nastavnici:

40

Škola ne pruža početni trening nastavnika (PTN)

Kurikula:

Nastavni programi zasnovani na školskim standardima po profesiji: Ni u jednom smjeru. Nastavni programi zasnovani na profesionalnim standardima prema MONT-u: Računovodstvo, Banka finansija, Operator proizvodnje

Radionice

5

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatika 2
Energetika 1
Ekonomija 1
Oper. proizvodnje 1
Škola poseduje pristup internetu I kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Razred X- 6 časova

Razred XI- 9 časova

Razred XII- 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

2 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Ovi nerado sarađuju iz bezbednosnih razloga i važećih zakona

Veliki broj učenika

Skolske potrebe:

Opremakabineta I radionica I vrednosti od 200,000 euro

Opremanje učionica projektorom

Profesionalni treninzi za nastavnike

Štampanje udžbenika za profesionalne škole

Nedostateje sistem za strateško i finansijsko planiranje