×

Education Network

Centar za stručno usavršavanje – PRIŠTINA

Direktor: Zenullah Rrustemi

PROFILI:

 • Administrativni ass.
 • Krojač
 • Samozapošljavanje
 • Frizer
 • Računovođstvo
 • Građevinarstvo
 • Slastičarstvo
 • Autoelektričar
 • TIK
 • Elektromehanička kancelarijska oprema
 • TI Podujevo
 • Administriranje biznisa
 • Pekar
 • Ins.vodovoda i kanalizacije
 • Inst. centalnog grejanja

Ucenici: 660

Kualifikavni nastavnici:

9

U centru se ne organizuje početni trening za trenere(PTT)

Radionice

4

Punëtoria Nr. i punëtorive
Građevinarstvo 1
Automehaničar 1
Administriranje biznisa 1
Industrijska elektronika 1
Centar ima pristup internetu i kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Praktična nastava - 75%

Teorijska nastava - 25%

Potpisani sporazumi o saradnji

6 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Zdravstveno osiguranje za polaznike

Skolske potrebe:

Trening administrativnog osoblja i trenera

Finansijska podrška za novu opremu

Podrška za proces renoviranja i održavanje objekta

Bolja saradnja sa biznisom