×

Education Network

Centar za stručno usavršavanje – GJAKOVA

Direktor: Arbër Zhubi

PROFILI:

 • Asistent Administrativ
 • Varioc
 • Računovodstvo
 • Elektroinstalater
 • Šminker
 • Admini.assis. Ponoshec
 • Krojač
 • Samozapošljavanje
 • Viši krojač
 • Menadžimi mikro i malih preduzeća
 • Frizer

Ucenici: 537

Kualifikavni nastavnici:

4

U centru se organizuje početni trening za trenere(PTT)

Radionice

7

Punëtoria Nr. i punëtorive
Kuvar 1
Varioc 1
Administrativni assis. 1
Električne instalacije 1
Frizer 1
Samozapošljavanje 1
Krojač 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Centar poseduje pristup internetiu i kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Praktična nastava - 80%

Teorijskanastava- 20%

Potpisani sporazumi o saradnji

18 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Ne postoji mentor za mentorisanje kandidata tokom prakse.

Skolske potrebe:

Trening program koji može da bude aplikativan: SIMP,

Marketing

Studijske posete

Profesionalni treninzi

Oprema kabineta potrebnim sredstvima za rad

Aktiviranje kabineta koji nisu u funkciji