×

Education Network

SHMT “MEHMET ISAI”

Direktor: Lumnije Tahiri

PROFILI:

 • Elektroteknika
 • Drumski saobraćaj
 • Građevinarstvo
 • Informatika
 • Arhitektura
 • Grejanje i klimatizacija
 • Automehaničar
 • Mehatronika
 • Operator proizvodnje
 • Telekomunikacja
 • Tekn. reciklaže gume
 • Varioc
 • Geodezija

Ucenici: 720

Kualifikavni nastavnici:

74

Škola ne organizuje početni trening za nastavnike (PTN)

Kurikula:

Nastavni programi zasnovani na standardima strukovne škole: Mehatronika, CNC mašina, Arhitektura. Standardi i standardi zasnovani na MONT-u za profesionalne stručnjake: Auto mehaničari, Operatori proizvoda, Izgradnja i Klimatizacija

Radionice

8

Punëtoria Nr. i punëtorive
Mehatronika 1
Elektroteknika 4
Zavarivanje 1
Automehaničar 1
Građevina 1
Škola ima pristup internetu I kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Razred X- 6 časova

Razred XI- 9 časova

Razred XII- 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

14 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Zdravstveno osiguranje

Transport učenika

Isplata učenika

Dnevni obrok za učenike

Skolske potrebe:

Dodatni fond za potrošni material za profesionalnu praksu

Profesionalni trening

Profesionalni trening za zamenika direktora škole