×

News

EU i ADA podržavaju uspostavljanje trostrukog heliks modela inovacija

Univerzitet u Prištini, Opština Priština i Privredna komora Kosova uspostavili su Trostruki Helik model inovacija!

UPCO klaster je neprofitna organizacija specijalizovana za promociju novih tehnologija, inovacija i preduzetništva i pružanje usluga za privredu i obrazovanje na Kosovu.

UPCO Custer su osnovali Univerzitet u Prištini, Opština Priština i Privredna komora Kosova, kao strukturisana saradnja zasnovana na Trostrukom Helik modelu inovacija. UPCO ima za cilj da implementira razvojne projekte zasnovane na znanju i novim tehnologijama, a sve sa resursima i informacijama koje se mogu naći u okviru 3 suosnivačke institucije, gđa. Efka Heder, vođa ALLED2 tima.

ALLED2 je održao događaj posvećen ovom modelu gde su učestvovali: predstavnik kancelarije EU na Kosovu Johanes Madsen, ministar Arberi Nagavci, ALLED2, dr. Ardian Gola, predsednik skupštinskog odbora za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu i sport, prof. dr. Ivan Stefanić Evropski savet za inovacije, prof.dr.sr. Luljeta Plakolli, rektor UD UP, Donjeta Sahatciu, potpredsednica Opštine Priština kao i iz BIOCENTARA dr.SC. Marija Lovrić.

Zamenica gradonačelnika Prištine Donjeta Sahatciu je istakla da „otvaranjem UPCO klastera, kao prvog instituta na Kosovu, utiče na uniju akademske zajednice, industrije i lokalne samouprave, a zelena i digitalna agenda prestonice može samo da se primeni sa strateškom i strukturiranom saradnjom između industrije (lokalni privatni sektor) i akademske zajednice (sa naučnim istraživanjem i obukom). Otvaraju se mnoge nove mogućnosti.

Hvala timu u ALLED2 na nezaustavljivoj posvećenosti ove 3 godine uprkos pandemiji i brojnim promenama u upravnim mandatima. Hvala Evropskoj uniji na Kosovu i Austrijskoj razvojnoj agenciji na podršci”.

„Posebno je zadovoljstvo biti deo ovog zvaničnog pokretanja modela trostruke spirale na Kosovu gde su tri veoma važna saradnika deo ove organizacije, pa je reč o Opštini Priština, Univerzitetu u Prištini i Privrednoj komori Srbije. Kosovo, ovaj oblik saradnje je sama po sebi inovacija. Kosovo ovim projektima postepeno postaje deo nezaustavljivog inovacionog procesa, a inače ne možemo biti deo globalnih trendova ekonomskog rasta i sveobuhvatnog društvenog razvoja“.

O značaju „trostruke spirale“ rekao nam je i prof.dr. Ass Luljeta Plakolli „Prištinski univerzitet svakako treba da bude predvodnik ovih razvoja i savremenih trendova preduzimanjem inicijativa za primenu „trostruke spirale“ u praksi. takođe kao trougao znanja. UPCO klaster institut su osnovali Univerzitet u Prištini, Opština Priština i Privredna komora Kosova kao strukturisanu saradnju zasnovanu na trouglu znanja i ima za cilj sprovođenje razvojnih projekata zasnovanih na znanju i novim tehnologijama, u službi razvoj tri suosnivačke institucije, akademske jedinice, ustanove za stručno obrazovanje, industriju i pametni grad.

Izabrani model je zasnovan na trendovima i primerima u zemljama Evropske unije i prilagođen je potrebama Prištinskog univerziteta, karakteristikama društveno-ekonomskog okruženja na Kosovu i predstavlja korak napred na putu Kosova ka Evropskoj uniji.“

„Zahvaljujemo se ALLED2 timu na čelu sa g. Efka Heder koji su uradili odličan posao za realizaciju ovog projekta i naravno naši partneri: Privredna komora, Opština Priština i Univerzitet u Prištini.

„Ovo je proces koji je prvo započet analizom i zahtevom koji je dolazio od lokalnih institucija, u to vreme sa Univerziteta u Prištini.

Univerzitet u Prištini tada nije imao tehniku i stručnost da odmah zna gde će izaći i kako će biti osmišljen, ali je imao vizionarsko razmišljanje, gde je tražio da zajedno radimo i izgradimo novi pristup u smislu izgradnje saradnje kroz partnerstva zasnovana na trouglu znanja-Akademija-Industrija-Vlada.

Naravno, ADA i BE su odgovorile veoma pozitivno i sa najvećom željom da odgovore na ove potrebe i ove zahteve Univerziteta u Prištini, koji na ovaj ili onaj način, iz iskustva i tradicije, najbolje predstavlja akademsko znanje na nivou zemlje. Ovaj model je pokrenut i prilagođen potrebama UP, trendovima i primerima u zemljama Evropske unije i karakteristikama socio-ekonomskog okruženja na Kosovu i predstavlja korak napred na putu Kosova ka EU. I osećam se srećnim što smo zajedno sa mojim kolegama iz ALLED2 uspeli da razvijemo ovaj inovativni pristup po prvi put na Kosovu“, dodao je dr. Anton Gojani, koordinator za osiguranje kvaliteta i visoko obrazovanje u ALLED2.

Važan deo ovog projekta je da se pomogne Univerzitetu u Prištini, odnosno da ga transformiše u preduzetnički univerzitet“, naglasio je prof. dr. Bajram Berisha.

„Iz analize stanja izvučeni su glavni zaključci koji se mogu sažeti u konkursu ove manifestacije koju danas promovišemo, a to su problem povezanosti obrazovanja i obuke sa tržištem rada kao i potreba za bliža saradnja između obrazovanja i biznisa. Jedan od osnovnih nalaza bio je da Univerzitet u Prištini, pored akademskih jedinica, organizacije u akademske jedinice, ima i druge strukture kao što su instituti i centri, a ako se to pažljivo analizira u osnivačkim aktima u relevantnim propisima, to je naglašeno onim što danas promovišemo“, rekao je prof. dr. Avdula Alija, ekspert projekta.

Udruživanje snaga tri suosnivača stvara izuzetne prednosti za tri institucije jednu po jednu, kao i neprekidnu priliku da vode zajedničke razvojne projekte, okupljajući na jednom mestu institucionalno i intelektualno nasleđe tri institucije.

U gradu Prištini, UPCO promoviše najbolje evropske prakse za održivi razvoj prema pametnim gradovima. Ovo omogućava Prištini da bude lider u rešavanju izazova rastuće urbanizacije i održivog razvoja.

UPCO će takođe doprineti da preduzeća, preko Privredne komore Kosova, nastave da usklađuju obrazovanje sa tržištem rada i podržavaju preduzetnike u infrastrukturi, u službi razvoja privrede zemlje.

Ova strukturisana saradnja tri osnivača UPCO klastera je veliki korak napred ka pametnoj specijalizaciji i Industriji 4.0, podržavajući agendu integracije Kosova u Evropsku uniju.

Projekat ALLED2 finansira Evropska unija i sufinansira Austrijska razvojna agencija, a sprovodi ga i Austrijska razvojna unija.