×

Osiguranje kvaliteta

Osiguranje kvaliteta

Jedna od ključnih komponenti projekta ALLED2 je jačanje mehanizama osiguranja kvaliteta unutar sistema obrazovanja i osposobljavanja, kao preduslov za povećanje zapošljivosti i važnosti programa obrazovanja i osposobljavanja. Jačanje mehanizama i postupaka osiguranja kvaliteta poboljšaće kvalitet praktične i primenjene nastave i učenja u visokoškolskim ustanovama, stručnim školama (VET) i centrima za stručno osposobljavanje (VTC), u ključnim profesionalnim sektorima važnim za potrebe tržišta, uključujući savetovanje i karijerno vođenje. Projekat će osigurati primenu KA mehanizama u relevantnim sektorima ALLED2 za VET u skladu s NKF / EKF kriterijumima (uključujući visoki kvalitet razvoja relevantnih kvalifikacija za tržište rada) i u isto vreme  će pružati direktnu podršku NKA i KAA, uključujući postupak praćenja nakon akreditacije. Glavni očekivani rezultati projekta u vezi sa KA-om su: Profesionalne kvalifikacije i profesionalni standardi ispunjavaju NKF kriterijume za validaciju, aranžmani o kvalitetu dalje se poboljšavaju i razrađuju na nivou politika,  i određeni su jasni pokazatelji za  napredak i vezu između VET i visokog obrazovanja. Nadalje, projekat će podržati kvalitetnu komunikaciju obrazovanja i osposobljavanja sa relevantnim bazama podataka o tržištu rada, koja bi bila  baza za poboljšanje kvaliteta za dalje planiranje na osnovu podataka.