×

Education Network

SHMPL “FEHMI AGANI”

Direktor: Rasim Millaku

PROFILI:

 • Elektro instalater
 • Drumski saobraćaj
 • Građevinarstvo
 • Grejanje I klimatizacija
 • Informatika
 • Automehaničar
 • Ekonomija
 • Operator proizvodnje
 • Hortikultura
 • Prehrambena tehnologija
 • Geologija
 • Rudarstvo
 • Laborant biologjije

Ucenici: 980

Kualifikavni nastavnici:

68

Škola ne organizuje početni trening za nastavnike(PTN)

Kurikula:

Nastavne planove zasnovane na profesionalnim standardima od strane škole: Trenutno u zemlji ne postoji standardizovani nastavni plan i program za strukovne srednje škole. Nastavni programi zasnovani na standardima rada prema MONT-u: Elektroinstalater, Ekonomija, Vrtlarstvo, Grijanje i Klimatizacija, Automehanika, Operator proizvodnje, Prehrambena tehnologija

Radionice

3

Punëtoria Nr. i punëtorive
Mašinstvo 1
Elektrotehnika 1
Informatika 1
Škola ima pristup internetu I kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Razred X- 6 časova

Razred XI- 9 časova

Razred XII- 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

8 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Ne postoje biznisi u ovoj opštini koji odgovaraju profilima zastupljenim u skoli

Biznisi nisu raspoloženi da pružaju profesionalnu praksu učenicima

Skolske potrebe:

Potreba da se imenuje zamenik direktora i da se instaliraju kamere u školi .

Obezbeđivanje potrošnog materijala za profesionalnu praksu

Treninzi iz profesionalnih oblasti

Izgradnja objekta sa dvema radionicama: automehaničar i operator proizvodnje kao i oprema za ove radionice