×

Publikacije

13 Feb 2023

SOO (strucno obrazovanje i obuka) Strukturisana saradnja privatnog sektora

PDF

14 Sep 2022

Kosovo VET Barometer 2020-2021

PDF

14 Sep 2022

Kosovo VET Barometer 2019-2020

PDF

13 Sep 2022

KONAČNI IZVEŠTAJ KA IZVRNOSTI U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI SA FOKUSOM NA PROCES VALIDACIJE I AKREDITACIJE

PDF

13 Sep 2022

OBEZBEĐIVANJE KVALITETA NA NIVOU PRUŽAOCA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA NA KOSOVU SADAŠNJE STANJE

PDF

8 Nov 2021

KONAČNI IZVEŠTAJ KA IZVRNOSTI U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI SA FOKUSOM NA PROCES VALIDACIJE I AKREDITACIJE

PDF

28 Jun 2021

EntreComp: Okvir kompetencija za preduzetništvo

PDF

8 Jun 2020

Sadašnje stanje u profesionalnom obrazovanju i osposobljavanju

PDF

8 Apr 2020

Analiza potreba tržišta rada i veština

PDF