×

U mbajt punëtoria e parë me Drejtorë të shkollave dhe Koordinatorë për Sigurim të Cilësisë (KSC) në 20 shkolla partnere të ALLED 2.