×

Burime

5 Sht 2023

Skema Nxitese/ Stimuluese per Bizneset

PDF

1 Dhj 2022

Bashkëpunimi i strukturuar mes AAP dhe Sektorit Privat

PDF

14 Sht 2022

Kosovo VET Barometer 2020-2021

PDF

14 Sht 2022

Kosovo VET Barometer 2019-2020

PDF

6 Pri 2022

Barometri i Shkathtësive në Kosovë 1.0

PDF

20 Shk 2022

DREJT PËRSOSMËRISË NË ARSIMIN DHE AFTËSIMIN PROFESIONAL ME FOKUS NË PROCESIN E VALIDIMIT DHE AKREDITIMIT

PDF

5 Tet 2021

GJENDJA AKTUALE NË PROCESIN E PAS-AKREDITIMIT NË KOSOVË DHE HAPAT E MËTUTJESHËM

PDF

5 Kor 2021

SIGURIMI I CILËSISË NË NIVELIN E OFRUESVE TË ARSIMIT DHE AFTËSIMIT PROFESIONAL NË KOSOVË- GJENDJA AKTUALE-

PDF

28 Qer 2021

EntreComp: Korniza e Kompetencës për ndërmarrësinë

PDF

8 Qer 2021

PLANIFIKIMI FINANCIAR PËR SISTEMIN E AAP-SË NË KOSOVË PROPOZIM PER PERMIRESIM

PDF

9 Dhj 2019

Situata aktuale në Arsimin dhe Aftësimin Profesional

PDF

25 Nën 2019

Analiza e nevojave të tregut të punës dhe e aftësive

PDF