×

Team

Efka Heder

Udhëheqësi i Ekipit

Anton Gojani

AKK/Koordinator i sigurimit të cilësisë dhe arsim të lartë

Skender Boshtrakaj

Koordinator i Qeverisjes në Arsim

Shpend Hoti

Shofer/asistent përkrahës/përkthyes/logjistikë

ADA Team

Sandra Horina

Head of Office