×

Education Network

Qendra e Aftësimit Profesional – PRIZREN

Drejtor: Sinan Gashi

DREJTIMET

 • Saldim
 • Elektromekanik i pajisjeve të amvisërisë
 • Rrobaqepësi
 • Mekanik i sistemeve hidraulike dhe pneumatike
 • Administrim biznesi
 • Parukeri
 • Furrtari
 • Kuzhinier
 • Automekanikë
 • Kamarier
 • Elektronikë industriale
 • Banakier
 • Grimer
 • Autoelektrikë
 • TIK

Nxënës: 388

Mësimdhënës të kualifikuar:

15

Në QAP në Prizren nuk ofrohet trajnimi TFT (Trajnimi Fillestar për Trajner)

Punëtoritë

17

Punëtoria Nr. i punëtorive
Saldim 2
Rrobaqepësi 1
Vetëpunësim 1
Parukeri 1
Kuzhinë 1
Kamarier 1
Banakier 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Autoelektrikë 1
TIK 1
Elektromekanik i pajisjeve amvisërisë 1
Mekanik i sistemeve hidraulike dhe pneumatike 1
Administrim biznesi 1
Elektonikë industriale 2
Grimer 2
Qendra ka qasje në internet dhe ka kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Mësim praktik - 70%

Mësim teorik - 30%

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

56 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Krijimi i mirëbesimit tek bizneset

Nevojat e qendrës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnim lidhur me menaxhimin dhe resurset humane

Trajnime profesionale dhe metodikë-didaktikë

Pajisje shtesë