×

Education Network

Qendra e Aftësimit Profesional – PRIZREN

Drejtor: Sinan Gashi, Tel: 029 243 684; Adresa: Rr. “Zahir Pajaziti” Nr.152; Email: Sinan.Gashi@rks-gov.net

DREJTIMET

 • Saldim
 • Elektromekanik i pajisjeve të amvisërisë
 • Rrobaqepësi
 • Mekanik i sistemeve hidraulike dhe pneumatike
 • Administrim biznesi
 • Parukeri
 • Furrtari
 • Kuzhinier
 • Automekanikë
 • Kamarier
 • Elektronikë industriale
 • Banakier
 • Grimer
 • Autoelektrikë
 • TIK

Nxënës: 707

Mësimdhënës të kualifikuar:

12

Në QAP në Prizren NUK ofrohet trajnimi TFT (Trajnimi Fillestar për Trajner)

Punëtoritë

14

Qendra ka qasje në internet dhe ka kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Mësim praktik - 70%

Mësim teorik - 30%

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

36 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Krijimi i mirëbesimit tek bizneset

Rritja e vetedijesimit

Artikulimi reciprok i paleve

Nevojat e qendrës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime në menaxhment

Vizita studimore

Trajnime në sistemin e brendshëm

Trajnimi lidhur me metodikë dhe didaktikë, trajnimi i vazhdueshëm profesional

Decentralizimi i kompetencave në rrafshin lokal, ndarja e buxheteve sipas qendrave dhe numrit të kandidatëve

Gjetja e mundësive për pajisjen e kabineteve dhe literaturë bashkëkohore

Kurrikulat duhet të përditësohen për çdo vit (rregullisht)

Objekti, punëtoritë kanë nevojë për renovime pasi që është objekt i vjetër

Kemi nevoj që në të gjitha profesionet të shtohet edhe një modul i cili ka të bëjë me përdorimin e pajisjeve digjitale

Nevojitet organizimi i takimeve të shpeshta me biznese, gjetja e mënyrave të bashkëpunimit, krijimi i besueshmërisë në mes të palëve, ndihma e njëri-tjetrit