×

Education Network

Qendra e Aftësimit Profesional – PRIZREN

Drejtor: Sinan Gashi, Tel: 029 243 684; Adresa: Rr. “Zahir Pajaziti” Nr.152; Email: Sinan.Gashi@rks-gov.net

DREJTIMET

 • Saldim
 • Elektromekanik i pajisjeve të amvisërisë
 • Rrobaqepësi
 • Mekanik i sistemeve hidraulike dhe pneumatike
 • Administrim biznesi
 • Parukeri
 • Furrtari
 • Kuzhinier
 • Automekanikë
 • Kamarier
 • Elektronikë industriale
 • Banakier
 • Grimer
 • Autoelektrikë
 • TIK
 • Instalues elektrik
 • Vetëpunësim
 • Ndërtimtari

Nxënës: 777

Mësimdhënës të kualifikuar:

15

Në QAP në Prizren NUK ofrohet trajnimi TFT (Trajnimi Fillestar për Trajner)

Punëtoritë

1

Qendra ka qasje në internet dhe ka kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Mësim praktik - 70%

Mësim teorik - 30%

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

70 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Koha e monitorimit

Shpenzimet e studentëve

Sigurimi shëndetësor për studentët

Nevojat e qendrës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime profesionale

Kushtet materiale, pajisjet bashkëkohore, stimulimi i mësuesve, përgatitja e mësimeve etj.

Kurrikulat duhet të përditësohen për çdo vit (rregullisht)

Objekti, punëtoritë kanë nevojë për renovime pasi që është objekt i vjetër

Furnizimi me pajisjeve digjitale dhe trajnime lidhur me përdorimin e tyre

Bashkëpunim më i mirë me prindërit dhe bizneset

Krijimi i besimit në mes QAPava dhe bizneseve si dhe avokim më i madh nga palët e interesuara