×

News

Projekti ALLED 2 zyrtarisht ka nenshkruar Memorandumin e bashkëpunimit me 20 Shkolla Profesionale, Drejtoratet Komunale te Arsimit dhe AVETAE.

Me 9 Dhjetor 2019, Projekti ALLED 2 ka nenshkruar Memorandumin e Bashkëpunimt me 20 Shkolla  profesionale, 17 drejtoret komunale te arsimit dhe AVETAE.

Projekti ALLED 2 do t’I mbeshtet 20 Shkolla Profesionale nga 17 komuna te Kosoves, ne perafrimin e Arsimit dhe Aftesimit Profesional me Nevojat e Tregut te Punes.

Për më tepër, ALLED 2 do të mbështesë rritjen e sigurimit të cilësisë, zhvillimin e kurrikulës, përmirësimin e performancës së shkollës dhe pajisjen e tyre me pajisjet e nevojshme.