×

Projekti ALLED 2 zyrtarisht ka nenshkruar Memorandumin e bashkëpunimit me 20 Shkolla Profesionale, Drejtoratet Komunale te Arsimit dhe AVETAE.