×

Education Network

Qendra e Aftësimit Profesional – GJAKOVË

Drejtor: Arbër Zhubi, Tel: 0390 310 010; Adresa: Rr. "Mbretëresha Teuta " P.n.; Email: arber.zhubi@rks-gov.net

DREJTIMET

 • Asistent Administrativ
 • Rrobaqepësi e avancuar
 • Saldim
 • Grimere
 • Kontabilitet
 • Instalues elektrik
 • Rrobaqepësi
 • Vetëpunësim
 • Menaxhimi i ndërmarrjeve mikro dhe vogla
 • Parukeri
 • Kuzhinier

Nxënës: 164

Mësimdhënës të kualifikuar:

5

Në qendër NUK ofrohet trajnimi TFT (Trajnimi Fillestar për Trajner)

Punëtoritë

6

Qendra ka qasje në internet dhe ka kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Mësim praktik - 70%

Mësim teorik - 30%

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

0 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Nuk ka mentor për mentorimin e kandidatëve gjatë praktikës dhe pajisje adekuate