×

News

OBEZBEĐIVANJE KVALITETA NA NIVOU PRUŽAOCA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA NA KOSOVU SADAŠNJE STANJE