×

News

Konferencija o lansiranju (pokretanju) dodatka diplomi

Rukovodilac projekta #ALLED2, gđa. Efka Heder, je poželela dobrodošlicu predstavniku Evropske unije na Kosovu, Austrijskoj razvojnoj agenciji, Konferenciji rektora, univerziteta i institucija Kosova, na konferenciji povodom lansiranja (pokretanja) Dodatka diplomi.

Zamenik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke, tehnologije i inovacija prof.dr. Dukađin Pupovci je čestitao #ALLED2 projektnom timu na ovom velikom dostignuću! Dodatak diplomi je veoma važan deo visokog obrazovanja na Kosovu

Gospodin Pupuvci je istakao značaj procesa i uopšte izradu Dodatka diplomi.

G-din Stergios Tragoudas, menadžer programa u Evropskoj uniji na Kosovu, istakao je značaj dodatka diplomi u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja i čestitao projektnom timu #ALLED2, svim partnerima i institucijama odgovornim za završetak ove važne misije.

Prof.dr Artan Nimani, predsednik Rektorske konferencije, visoko je ocenio rad projekta #ALLED2 i zahvalio se svim univerzitetima na doprinosu i posvećenosti tokom procesa izrade Dodatka diplomi „Danas je poseban dan za Visoko obrazovanje na Kosovu!”

Gospođa Albulena Bylykbashi Zaimi, menadžer programa u @ADCinKosovo, pozdravila je rad i posvećenost projektnog tima #ALLED2 u vezi  Dodatka diplomi! U ime Austrijske razvojne agencije gđa. Zaimi je ponovo potvrdila podršku i posvećenost Austrije visokom obrazovanju na Kosovu.

Dr. Anton Gojani, koordinator za osiguranje kvaliteta i visoko obrazovanje je naveo da: implementacija Dodatka diplomi olakšava komunikaciju između poslodavaca i diplomiranih studenata, omogućava usklađivanje kvalifikacija sa zahtjevima tržišta rada, čime se povećava transparentnost kvalifikacija i omogućava napredovanje studenata i mobilnost!

U međuvremenu, eksterni ekspert projekta #ALLED2, profesorica Ferdije Žuši Etemi, predstavila je dodatak diplomi, uključujući sve procese i rezultate.