×

News

ALLED2 je pokrenuo Strateški dokument i Akcioni plan, sa precizno strukturiranom saradnjom između SOO (stručnog obrazovanja I osposobljavanja/obuke) – Privatnog Sektora/ PKK (Privredna komora Kosova)

Rukovodilac projekta #ALLED2, gđa. Efka Heder, je sa zadovoljstvom otvorila događaj u cilju lansiranja Strateškog dokumenta i Akcionog plana, tačnije strukturisane saradnje između SOO( stručnog obrazovanaja i osposobljavanja/ obuke) – Privatnog Sektora / Privredne komore Kosova (PKK).

G-din Lulzim Rafuna, predsednik Privredne komore Kosova je istakao da je ovaj strateški dokument od velikog značaja. „Razvoj ljudskih resursa kao i strukturisana saradnja između obrazovanja i stručnog osposobljavanja kao i privatnog sektora u ovom slučaju PKK je jedan od najvažnijih inputa u ekonomskom razvoju zemlje “.

G-din Stergios Tragoudas, programski menadžer u Evropskoj uniji na Kosovu, izrazio je zadovoljstvo što je deo još jednog dostignuća projekta #ALLED2 – Pokretanje strateškog dokumenta i plana strukturirane saradnje između SOO i Privatnog sektora/Privredne komore Kosova , kao ključni korak napred!

Šefica kancelarije u #ADCKOSOVO gđa. Sandra Horina je čestitala projektu #ALLED2 na pokretanju ovog strateškog dokumenta, ističući da je važna saradnja obrazovanja i privatnog sektora; štaviše, i dalje ostaje jedan od prioriteta Austrijske razvojne agencije

G-din Agon Dula, koordinator za saradnju između SOO (stručno obrazovanje I obuka) i privatnog sektora u okviru #ALLED2 projekta, naglasio je i u potpunosti objasnio proces i razvoj strateškog dokumenta, koji će biti veoma koristan za Privrednu komoru Kosova kao i jačanje saradnje između SOO (stručnog obrazovanja I osposobljavanja/obuke) i privatnog sektora.

Tokom predstavljanja Strateškog dokumenta i akcionog plana – strukturisana saradnja SOO  ( stručno obrazovanje I osposobljavanje/obuka) – Privatni sektor/PKK, #ALLED2 eksperti projekta, prof. Iraj Haši i gđa. Ardiana Gashi su predstavili glavne nalaze iz Analize situacije, kao i strateške ciljeve i akcioni plan.