×

News

Projekti ALLED2 zhvilloi takimin e dytë të grupit punues për përgaditjen e draftdokumentit të politikave dhe dispozitave ligjore për njohjen e përvojës dhe mësimit paraprak të mësimdhënësve të AAP-së

Projekti #ALLED2 zhvilloi takimin e dyte të grupit punues për përgaditjen e draftdokumentit të politikave dhe dispozitave ligjore për njohjen e përvojës dhe mësimit paraprak të mësimdhënësve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional (AAP) dhe perspektiven e kualifikimit dhe licensimit të tyre!