×

U mbajt punëtoria me temën “Sigurimi i cilësisë në Qendrat e Aftësimit Profesional (QAP)”