×

News

U mbajt Punëtoria e parë për Funksionalizimin dhe fuqizimin e kapaciteteve të KAAPARr dhe mbështetjen e rolit aktiv të sektorit privat drejt AAP-së efikase.

Znj. Valbona Fetiu Mjeku nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit filloi Punëtorinë e parë për Funksionalizimin dhe fuqizimin e kapaciteteve të KAAPARr dhe mbështetjen e rolit aktiv të sektorit privat drejt AAP-së efikase.

Diskutime konstruktive dhe produktive duke përfshirë ide të ndryshme që janë të dobishme për institucionin dhe sistemin e kanë përcjellë punëtorinë e parë mbi funksionalizimin dhe fuqizimin e kapaciteteve të KAAPARr dhe mbështetjen e rolit aktiv të sektorit privat drejt AAP-së efikase!

Punëtoria për funksionalizimin dhe fuqizimin e kapaciteteve të KAAPARr dhe mbështetjës se rolit aktiv të sektorit privat drejt AAP-së efikase, ka vazhduar me agjenden e ditës së dytë me përkushtim të plotë dhe qasje pozitive!