×

News

SOO (strucno obrazovanje i obuka) Strukturisana saradnja privatnog sektora