×

News

Projekat ALLED2 održao je trodnevnu obuku sa direktorima škola i koordinatorima za osiguranje kvaliteta

Gospođa. Efka Heder, vođa tima ALLED2, u svom uvodnom izlaganju pozdravila je i zahvalila se direktorima škola i koordinatorima za osiguranje kvaliteta, na njihovom neumornom radu i posvećenosti u razvoju Sistema osiguranja kvaliteta na Kosovu za sledeće generacije u SOO (u stručnom obrazovanju I ospospbljavanju)

„Implementacija Kurikuluma igra ključnu ulogu u razvoju učenika kao odgovornih i aktivnih građana društva, spremnih da se suoče sa životnim izazovima“, rekao je dr. Anton Gojani u svom današnjem govoru tokom drugog dana sesije o planiranju kurikuluma.

Diskusije i konstruktivan doprinos direktora škola i koordinatora za osiguranje kvaliteta doprineli su veoma pozitivnoj i produktivnoj obuci. Zajednički rad je od vitalnog značaja za uspeh!

Uspešne diskusije i razmena iskustava između direktora škola i koordinatora za osiguranje kvaliteta bili su glavna tačka trećeg treninga kao produktivan i koristan za sve uključene strane.

Tokom obuke sa direktorima škola i koordinatorima za osiguranje kvaliteta, ALLED2 vođa tima gđa. Efka Heder, osvrnula se na savremeni pristup kurikulumu ističući posebno one učenike iz inženjerske profesije koji svoja znanja mogu primeniti na osnovnu  ishoda učenja  u razvoju kurikuluma.

Obuku sa direktorima škola i koordinatorima za osiguranje kvaliteta, vodila je ekspert ALLED2projekta, gđa. Lindita Boshtrakaj.