×

News

Projekat ALLED2 održao je radionicu o planiranju procesa učenja

Rukovodilac projekta #ALLED2, gđa. Efka Heder, je sa najvećim zadovoljstvom poželela dobrodošlicu predstavnicima Agencije za zapošljavanje Republike Kosovo, Kazneno-popravnoj službi Kosova, direktorima centara za stručno osposobljavanje kao i koordinatorima za kvalitet procesa, na radionici vezanoj za planiranje procesa učenja!

Dr. Anton Gojani, koordinator za obezbeđenje kvaliteta i visoko obrazovanje u projektu #ALLED2, izjavio je da je neophodno razumeti značaj permanentnog razvoja kulture obezbeđenja kvaliteta. „Kvalitet je osnova održivog razvoja“, rekao je Dr. Gojani

G-đa. Ferdeze Agaj Mehmeti, viši službenik za obezbeđenje kvaliteta iz Agencije za zapošljavanje Republike Kosovo, iskoristila je priliku da se zahvali projektnom timu #ALLED2 na velikom doprinosu u obezbeđivanju kvaliteta, i štaviše, na veoma korisnoj saradnji i koordinaciji sa svim institucijama u zemlji.

G-đa. Tefta Bytyqi, rukovodilac sektora za obrazovanje, programe i stručno osposobljavanje, Uprava za tretman u zatvorima, izrazila je veliku zahvalnost projektu #ALLED2 i celom timu, što podržavaju i olakšavaju ove veoma važne procese.

Ekspert projekta #ALLED2 gđa. Lindita Ibishi je održala obuku sa direktorima centara za stručno osposobljavanje i koordinatorima za osiguranje kvaliteta, uključujući i one iz Kazneno-popravnih centara Kosova u radionici vezanoj za planiranje procesa učenja.