×

News

KONAČNI IZVEŠTAJ KA IZVRNOSTI U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI SA FOKUSOM NA PROCES VALIDACIJE I AKREDITACIJE