×

News

Eksperti projekta su predstavili analizu trenutnog procesa validacije kvalifikacija u NOK (nacionalni okvir kvalifikacija) na Kosovu u prvoj radnoj grupi

ALLED2 je održao prvi sastanak radne grupe koju je osnovalo Ministarstvo prosvete, nauke, tehnologije i inovacija za pregled procedura akreditacije i validacije kvalifikacija i definisanja kriterijuma za 5. nivo NOK, uključujući puteve napredka, od SOO ( stručnog obrazovanja I obuke) do OO ( obrazovanja odraslih).

Vođa #ALLED2 projekta, gospođa Efka Heder, zahvalila je Ministarstvu prosvete, nauke, tehnologije i inovacija kao i svim članovima radne grupe, poželevši im dobrodošlicu na prvi sastanak u predstavljanju analize aktuelnih procesa validacije kvalifikacija u NOK  na Kosovu.

G-đa Valbona Fetiu Mjeku, šef odeljenja za osiguranje kvaliteta i standarde u SSO ( srednje stručno obrazovanje),u  Ministarstvu obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, zahvalila je svim članovima radne grupe na učešću, istakavši značaj doprinosa cele radne grupe koju je nominovao MONTI.

Direktor Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije (NOK), g. Avni Gashi, pozdravio je početak rada ove radne grupe koju je imenovalo Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija. Gaši takođe dodaje da je doprinos ove radne grupe od velikog značaja.

Dr. Anton Gojani, koordinator za osiguranje kvaliteta u projektu #ALLED2, na prvom sastanku radne grupe koji je održan u Ministarstvu prosvete, nauke, tehnologije i inovacija, elaborirao je podršku ALLED2 projektu u vezi sa validacijom i akreditacijom  5. nivoa kvalifikacija na Kosovu.

Eksperti #ALLED2 prof.dr. Dijana Vican i dr. Bardha Qirezi su predstavile analizu trenutnog procesa validacije kvalifikacija u NOK-u (nacionalni okvir kvalifikacija) na Kosovu u prvoj radnoj grupi sa članovima koje je imenovalo Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija.