×

News

Ceremonija sertifikacije održana je u okviru procesa Osiguranja kvaliteta u Školi za stručno obrazovanje I osposobljavanje

39 direktora škola i koordinatora za obezbeđenje kvaliteta, uključujući 14 trenera, sertifikovano je od strane Ministarstva prosvete i projekta ALLED2, nakon završene obuke za trenere za obezbeđenje kvaliteta u stručnim školama.

Ministrica obrazovanja, Arberie Nagavci, rekla je da je osiguranje kvaliteta prioritet vlade.

„Osiguranje kvaliteta je glavni element, veoma je važno i za ministarstvo i jedan je od prioriteta naše vlade. Ovom prilikom, za stručne škole, ostvarili smo angažman preko projekta ALLED2. Program obuke je ostvaren tokom 2021. i 2022. Izrađeni su i pilotirani interni propisi za osiguranje kvaliteta“, dodala je ona.

Ambasador Austrije na Kosovu, Kristof Vajdinger, rekao je da je ovaj projekat veoma važan.

„Projekat Alled je podržao stručne škole da razviju mehanizme obezbeđenja kvaliteta. Takođe moramo da se fokusiramo na ono što smo postigli – 31 koordinator iz 20 stručnih škola na Kosovu i direktori škola učestvovali su u sveobuhvatnom programu koji smo  pripremili. Razlog zašto smo realizovali ovaj projekat je da pomognemo stručnim školama da budu konkurentnije“, rekao je on.

Predstavnik Kancelarije EU na Kosovu, Johanes Madsen, je istakao da je reč o neophodnoj intervenciji na Kosovu.

Direktorka ALLED-a 2, Efka Heder, je na ceremoniji sertifikacije naglasila da su obuke sprovedene u 30 odsto škola.

“Spremni smo za implementaciju u svim školama u skladu sa politikama EU”, rekla je ona.

dr. Anton Gojani, koordinator za osiguranje kvaliteta i visoko obrazovanje, objasnio je proces obuke do sertifikacije.

G-đa Lindita Ibiši, ekspert ALLED2 projekta, istakla je da je srećna što je sprovela predmetnu obuku, sa tako entuzijastičnim i posvećenim direktorima i koordinatorima škola.

 „Stopa nezaposlenosti ostaje I dalje visoka i iznosi 17,7 odsto. Najveći problem je što je neaktivna radna snaga i dalje 60 odsto, I to su uglavnom žene. Postoji mnogo razloga zašto je to tako. Privatni biznisi nisu zadovoljni veštinama i nerado zapošljavaju učenike koji su završili stručne škole. Aktivnosti i treninzi su odlični u ovom pravcu“