×

News

ALLED2 je završio radionicu “Obuka trenera” za osiguranje kvaliteta sa koordinatorima kvaliteta u CPO (Centrima za stručno osposobljavanje)

Direktorica projekta #ALLED2, gđa. Efka Heder, je sa najvećim zadovoljstvom dočekala direktoricu Agencije za zapošljavanje Republike Kosovo, koordinatore kvaliteta u centrima za stručno osposobljavanje, kao i koordinatore za osiguranje kvaliteta Kazneno-popravne službe Kosova, na radionici o obuci trenera za osiguranje kvaliteta u Centrima za stručno osposobljavanje (CPO)!

Gospođa Jehona Namani Rexha, direktorica Agencije za zapošljavanje Republike Kosovo, zahvaljuje projektu #ALLED2 na podršci centrima za stručno osposobljavanje na Kosovu, a u vezi sa osiguranjem kvaliteta u njima. „Neka ova obuka posluži kao dobra prilika za unapređenje i dalji razvoj u centrima za stručno osposobljavanje na Kosovu“ – rekla je gđa. Namani Rexha ohrabrujući koordinatore za osiguranje kvaliteta tokom današnje radionice!

Dr. Anton Gojani, koordinator za obezbeđenje kvaliteta i visoko obrazovanje u projektu #ALLED2, danas je tokom obuke sa koordinatorima kvaliteta izjavio da je neophodno razumeti značaj permanentnog razvoja kulture obezbeđenja kvaliteta. „Kvalitet je osnova održivog razvoja“, rekao je Dr. Gojani.

Stručnjak u projekatu #ALLED2, gđa. Lindita Boshtrakaj, održala je Obuku trenera za osiguranje kvaliteta sa koordinatorima kvaliteta u centrima za stručno osposobljavanje.