×

News

ALLED2 je održao radionicu o unutrašnjoj konsolidaciji sistema osiguranja kvaliteta u centrima za stručno osposobljavanje

Direktori CSO ( centri za stručno osbosobljavanje), i koordinatori osiguranja kvaliteta, učestvovali su u obuci na kojoj su pregledali i razgovarali o nacrtu Uredbe o kvalitetu u CSO  (centrima za stručno osbosobljavanje)

“Kvalitet treba posmatrati kao stalni proces poboljšanja koji doprinosi razvoju sistema obrazovanja i obuke”, rekao je dr. Anton Gojani direktorima CSO -a,I koordinatorima za osiguranje kvaliteta, zahvalivši im se na velikom doprinosu ovoj obuci u okviru aktivnosti osiguranja kvaliteta u projektu.

Vođa tima ALLED2 gđa. Efka Heder je tokom obuke rekla da joj je čast što je okružena profesionalcima u sistemu osiguranja kvaliteta i naglasila da je kvalitet ključ za osiguranje svakog strateškog koraka naprijed i osiguravanje zrelosti sistema

Gospođa Ferdeze Agaj-Mehmeti iz Zavoda za zapošljavanje Republike Kosovo zahvalila se projektu ALLED2 na organizaciji obuke i naglasila da je od ključnog značaja da direktori CSO-a i koordinatori za osiguranje kvaliteta budu deo ovih obuka i doprinesu daljem razvoju sistema.

Ekpert G-đa Lindita Boshtrakaj iz ALLED2 projekta je pored nacrta Uredbe o Osiguranju Kvaliteta(OK) u CSO i složila se sa neophodnim koracima za konsolidaciju OK sistema u okviru CSO, tokom obuke je sa direktorima i koordinatorima za osiguranje kvaliteta započela pripreme za proces samovrednovanja CSO