×

News

ALLED2 je održao dvodnevnu obuku sa direktorima škola i koordinatorima za osiguranje kvaliteta

Vođa tima ALLED2 gđa. Efka Heder je, pozdravljajući direktore škola i koordinatore za osiguranje kvaliteta, izjavila da su „učitelji heroji sadašnjosti, a škole centar svetlije budućnosti“. Pozdravila je i zahvalila polaznicima koji su bili deo ove obuke u cilju poboljšanja daljih procesa.

„Srećna sam što sam deo ove veoma važne obuke za direktore škola i koordinatore za osiguranje kvaliteta. Izuzetno je važno ostati posvećen i raditi zajedno na postizanju zajedničkih ciljeva za poboljšanje sistema “, rekla je gospođa Valbona Fetiu, vođa sektora za osiguranje kvaliteta i standarde u Ministarstvu prosvete, nauke, tehnologije i inovacija.

Dr. Anton Gojani Koordinator za osiguranje kvaliteta i visoko obrazovanje jasno je izrazio važnost kvaliteta! “Kvalitet je ključ celokupnog sistema razvoja obrazovanja na Kosovu i širom sveta”! “Ako radite dobro, uvek možete bolje!” – naglašava Gojani.

Ekspert ALLED2 projekta,gđa. Lindita Boshtrakaj, je tokom obuke sa koordinatorima za osiguranje kvaliteta i direktorima škola, detaljno objasnila i koristila različite tehnike koje treba slediti u izveštajima o samovrednovanju, počevši od osnova do poboljšanja i finalizacije izveštaja, koje sastavljaju škole.

Gospodin Skender Boshtrakaj, koordinator za upravljanje na ALLED2 sa zadovoljstvom je poželeo dobrodošlicu svim direktorima škola i koordinatorima za osiguranje kvaliteta drugog dana obuke, fokusirajući se na finansijsko planiranje za SOO sistem na Kosovu – Predlog za poboljšanje!

Prof. Dr. Edmond Hajrizi, rektor Univerziteta za biznis i tehnologiju predstavio je on -line platformu za finansijsko planiranje za SOO sistem na Kosovu, ističući značaj razlikovanja finansijskog planiranja između opšteg obrazovanja i stručnog obrazovanja. Zahvalio se ALLED2 i zainteresovanim stranama na odličnoj saradnji.