×

Education Network

Qendra e Aftësimit Profesional – PRISHTINË

Drejtor: Zenullah Rrustemi, Tel: 038 603 043; Adresa: Rr. "Don Bosko" Nr. 25; Email: zenullah.rrustemi@rks-gov.net

DREJTIMET

 • Rrobaqepësi
 • Parukeri
 • Furrtari
 • Kontabilitet
 • Instalues i ujësjellësit dhe kanalizimit
 • Ndërtimtari
 • Pastiçeri
 • Autoelektrikë
 • TIK
 • Instalues elektrik
 • Automekanik
 • Grimer

Nxënës: 245

Mësimdhënës të kualifikuar:

3

Në QAP në Prishtinë nuk ofrohet trajnimi TFT (Trajnimi Fillestar për Trajner)

Punëtoritë

1

Qendra ka qasje në internet dhe ka kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Mësim praktik - 75%

Mësim teorik - 25%

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

2 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Informimi i publikut rreth shkollës dhe çka ofron ajo

Nevojat e qendrës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnim për menaxhmentin

Trajnime të vazhdueshme për risit në profesionet ekzistuese

Furnizim me pajisje të reja

Përditësim i rregullt i kurrikulave

Furnizimi me tabela të mençura

Rregullimi i liftit