×

News

Projekti ALLED2 u takua me zëvendësministrën e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

Ekipi ALLED2 pati një takim shumë konstruktiv dhe të frytshëm me znj. Edona Maloku-Berdyna, zëvendësministre e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Republikën e Kosovës.

Gjatë takimit u diskutua rëndësia e Arsimit të Lartë për përsosmërinë në AAP dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës në karakterin e përafrimit të arsimit dhe trajnimit me nevojat e tregut të punës.

Për më tepër, u theksua mbështetja për STEM përmes sektorëve të ALLED2 duke rritur ndërmarrësinë përmes AAP si një kompetencë kryesore.

Drejtoresha e projektit ALLED2 Znj. Efka Heder shprehu gatishmërinë dhe përkushtimin për të mbështetur cilësisht zhvillimin e mëtejshëm të sistemit arsimor përmes aktiviteteve të projektit.