×

News

Projekti ALLED2 mbajti një trajnim tre ditor me Drejtorët e Shkollave dhe Koordinatorët e Sigurimit të Cilësisë

Znj. Efka Heder, drejtuese e ekipit ALLED2 në fjalën e saj të hapjes përshëndeti dhe falënderoi Drejtorët e Shkollave dhe Koordinatorët e Sigurimit të Cilësisë për punën e palodhur dhe përkushtimin në zhvillimin e Sistemit të Sigurimit të Cilësisë së Shëndoshë në folenë e Kosovës për gjeneratën e ardhshme për AAP-ne


“Zbatimi i Kurrikulës luan një rol vendimtar në zhvillimin e studentëve si qytetarë të përgjegjshëm dhe aktivë të shoqërisë, të gatshëm për t’u përballur me sfidat e jetës”, tha Dr. Anton Gojani në fjalimin e tij sot gjatë sesionit të ditës së dytë mbi Planifikimin e Kurrikulës.


Diskutimet dhe kontributet konstruktive nga Drejtorët e Shkollave dhe Koordinatorët e Sigurimit të Cilësisë kontribuan në një trajnim shumë pozitiv dhe produktiv. Të punosh në mënyrë bashkëpunuese është jetike për Suksesin!


Diskutimet e frytshme dhe shkëmbimi i përvojës midis drejtorëve të shkollave dhe koordinatorëve të sigurimit të cilësisë ishin pika kryesore e sesionit të tretë të trajnimit si një produktiv dhe përfitues për të gjitha palët e përfshira.


Gjatë trajnimit me Drejtorët e Shkollave dhe koordinatorët e Sigurimit të Cilësisë Udhëheqësja e Ekipit ALLED2 Znj. Efka Heder reflektoi në qasjen moderne të kurrikulës duke theksuar veçanërisht ata nga profesioni inxhinier që mund të aplikojnë njohuritë e tyre në qasjet bazë të rezultateve në zhvillimin e kurrikulës.


Trajnimi me Drejtorët e Shkollave dhe Koordinatorët e Sigurimit të Cilësisë u lehtësua nga ekspertja e ALLED2 znj. Lindita Boshtrakaj.