×

Projekti ALLED 2 mbajti Punëtorinë konsultuese me Koordinatorë për Sigurim të Cilësisë dhe Drejtorë të shkollave profesionale