×

News

Projekti ALLED 2 është theksuar si shembull i praktikës së mirë në raportin zyrtar të OECD/EC

Është kënaqësi e madhe të ndajmë me ju se puna e projektit ALLED 2 është theksuar si shembull i praktikës së mirë në raportin zyrtar të OECD/EC i cili sapo është publikuar dhe prezantuar zyrtarisht në Prishtinë – Vlerësimi i Indeksit të Politikave të SME-ve për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2022

Puna e projektit ALLED2 dhe rezultatet e arritura deklarohen si praktika të mira që kontribuojnë në zhvillimin e përgjithshëm (ngjarja ALLED2 e deklaruar në listën e shkurtesave, e përmendur në të gjithë raportin 41 herë si më poshtë:

Në rekomandimet – Fq 64
Në gjetjet dhe rezultatet e vlerësimit – fq 74, fq 261
Fq 266 (Referencat – fq 273) dhe Faqe 412 (Referencat fq 429) –
të 3 Barometrit – Barometri i Tregut të Punës në Kosovë, Barometri i AAP-së dhe Barometri i Aftësive
Fq 561 – UPCO (aplikimi i spirales së trefishtë)
Fq 604/605 – Inteligjenca e aftësive të sistemit (referenca fq 622, 631, 634)
Fq 706 (duke iu referuar fq 727+)
Fq 816 (e theksuar edhe në kutinë e veçantë)

Kjo është prova reale e ndikimit të krijuar nga projekti dhe qëndrueshmërisë së aktiviteteve të transferuara nga projekti në proces.