×

Mbahet Punëtoria e Dytë me Grupin Punues në Financimin i Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë