×

Ekipa e projektit ALLED 2 ka vizituar Qendrën e Aftësimit Profesional në Prishtinë