×

Ekipa e projektit ALLED 2 ka vizituar Qendrat e Aftesimit Profesional ne Prizren dhe Gjakove