×

News

E ardhmja është në shkollat ​​tona sot!

Përfaqësuesit e projektit ALLED2 mbajten takime koordinues dhe frytdhënëse në lidhje me aktivitetet e ardhshme të projektit ALLED2 me drejtorët e shkollave te cilat jane te mbeshtetura nga projekti.

Poashtu takime koordinuese dhe strategjike jane mbajtur me drejtorët e Qendrave te Aftesimit Profesional.